"Šialený? No a!"

Projekt pre školy

"Mať duševnú poruchu? To sa mi nemôže stať!"

To si myslia viacerí, ale fakty hovoria za seba: každý štvrtý človek zažije raz vo svojom živote psychickú krízu. Depresia, schizofrénia, ako aj úzkostné a obsedantné poruchy, sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie „ľudové choroby“. Napriek tomu sa duševné poruchy ešte stále zamlčujú. Strach z psychického ochorenia alebo z toho, že sa dostaneme do „blázinca“, je rovnako silný ako obava z konfrontácie s duševným zdravím a z integrácie ľudí s duševnými poruchami do spoločnosti. Pritom to nie je samotné ochorenie, ktoré naháňa strach. Sú to skôr predstavy, ktoré s ochorením a s psychiatriou spájame. Predstavy, ktoré stigmatizujú, ktoré vyčleňujú zo života. Predsudky a vyčleňovanie však nepatria do otvorenej, rôznorodej a tolerantnej kultúry.

Dopĺňame náš tím

O OSOBNÝCH EXPERTOV – viac 
O ODBORNÝCH EXPERTOV – viac

Ak spĺňate uvedené predpoklady, budeme, radi, ak sa nám čo najskôr ozvete cez kontaktný formulár do 15. júna 2022.

Integra, o. z. od svojho vzniku v roku 1994 podporuje dôstojný život ľudí s duševnými poruchami, nachádza pre nich možnosti sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečuje pre nich komunitné služby – viac: integradz.sk

Od roku 2005 je aktívne zapojená do európskeho programu primárnej prevencie v oblasti duševného zdravia pre mládež s názvom „ŠIALENÝ? NO A!“. Program v sebe zahŕňa podporu a prevenciu zdravia, čo je cenná kombinácia, ktorá je školou pre iných a súčasne dobrým východiskom pre rozsiahlejšie pravidelné preventívne aktivity v školách.

Preventívny program o duševnom zdraví „ŠIALENÝ? NO A!“ je už rozšírený na školách:
v Nemecku – WERRUCKT? NA UND!
v Česku – BLÁZNÍŠ? NO A!
v Rakúsku – WERRUCKT? NA UND!.

"Šialený? No a!" v krátkosti

Zámerom školského projektu je prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami.

5 - 6 vyučovacích hodín

trvá minimálne jeden školský deň

realizuje sa v škole

zameraný na mladých ľudí od 15 do 20 rokov 

je vhodný pre triedy a skupiny formované z tried

 

 

má nenaročnú štruktúru

 

destigmatizácia duševne chorých

 

tím moderátorov a expertov

 

TÍM MODERÁTOROV A EXPERTOV

Osobné stretnutie robí zdanlivo nepochopiteľné pochopiteľnejším, odbúrava strach a predsudky.

Za porozumenie a toleranciu voči ľuďom s duševnými poruchami
koordinátorka programu
"Šialený? No a!" pre Slovensko

Ing. Jana HUROVÁ, PhD.
tel. +421/918 567854
e-mail: jankahurova@integradz.sk
e-mail: sialenynoa@integradz.sk

Naši partneri

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2022. All rights reserved