# sialeny_no_a

„Šialený? No a!“

projekt pre školy

Napísali o nás

Cena občianskej spoločnosti od EHSV

Integra, o. z. získala ocenenie pre tých, ktorí venujú svoj čas podpore duševného blaha Európanov. Umiestnila sa na krásnom 3.mieste s nominovaných piatich neziskových projektov v rámci Európy.

Naše aktuálne informácie

"Mať duševnú poruchu? To sa mi nemôže stať!"

To si myslia viacerí, ale fakty hovoria za seba: každý štvrtý človek zažije raz vo svojom živote psychickú krízu. Depresia, schizofrénia, ako aj úzkostné a obsedantné poruchy, sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie „ľudové choroby“. Napriek tomu sa duševné poruchy ešte stále zamlčujú. Strach z psychického ochorenia alebo z toho, že sa dostaneme do „blázinca“, je rovnako silný ako obava z konfrontácie s duševným zdravím a z integrácie ľudí s duševnými poruchami do spoločnosti. Pritom to nie je samotné ochorenie, ktoré naháňa strach. Sú to skôr predstavy, ktoré s ochorením a s psychiatriou spájame. Predstavy, ktoré stigmatizujú, ktoré vyčleňujú zo života. Predsudky a vyčleňovanie však nepatria do otvorenej, rôznorodej a tolerantnej kultúry.

Dopĺňame náš tím

O OSOBNÝCH EXPERTOV – viac 
O ODBORNÝCH EXPERTOV – viac

Ak spĺňate uvedené predpoklady, budeme, radi, ak sa nám čo najskôr ozvete cez kontaktný formulár.

Integra, o. z. od svojho vzniku v roku 1994 podporuje dôstojný život ľudí s duševnými poruchami, nachádza pre nich možnosti sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečuje pre nich komunitné služby – viac: integradz.sk

Od roku 2005 je aktívne zapojená do európskeho programu primárnej prevencie v oblasti duševného zdravia pre mládež s názvom „ŠIALENÝ? NO A!“. Program v sebe zahŕňa podporu a prevenciu zdravia, čo je cenná kombinácia, ktorá je školou pre iných a súčasne dobrým východiskom pre rozsiahlejšie pravidelné preventívne aktivity v školách.

Preventívny program o duševnom zdraví „ŠIALENÝ? NO A!“ je už rozšírený na školách:
v Nemecku – VERRUCKT? NA UND!
v Česku – BLÁZNÍŠ? NO A!
v Rakúsku – WERRUCKT? NA UND!.

"Šialený? No a!" v krátkosti

Zámerom školského projektu je prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami.

5 - 6 vyučovacích hodín

trvá minimálne jeden školský deň

realizuje sa v škole

zameraný na mladých ľudí od 15 do 20 rokov 

je vhodný pre triedy a skupiny formované z tried

 

 

má nenaročnú štruktúru

 

destigmatizácia duševne chorých

 

tím moderátorov a expertov

 

Jana študentka

Ďakujem, za dnešnú skúsenosť. Veľmi si vážim Vás! a všetko to, čim ste si prešli a ako to zvládate. Prajem vám z celého srdca aby sa vám v živote darilo a aby ste boli šťastný.

Katka študentka

Páči sa mi, že ste boli úprimní, otvorení, čisté duše, že sme sa dozvedeli viac o duševných chorobách. Pokračujte v tom čo robíte, má to zmysel.

Silvia študentka

Bola som na začiatku veľmi zvedavá čo budeme robiť. Nevedela som čo mám očakávať. Ale musím povedať, že som veľmi spokojná a dokonca až tak spokojná, že ma to dohnalo k slzám. Veľmi príjemní ľudia a som veľmi šťastná, že ste dokázali hovoriť otvorené o pravde. Som rada, že som sa mohla zúčastniť.

Simona študentka

Dnešný deň sa mi páčil. Veľmi sa mi páči, čo robíte, myslím si, že je krásne, že takto pomáhate ľuďom, a že vo svete kde každý súdi, tak sú aj takí ľudia.

Peter študent

Duševné stretnutie sa mi páčilo a som rád, že som mal možnosť tu byť a počuť skúsenosti týchto ľudí.

TÍM MODERÁTOROV A EXPERTOV

Osobné stretnutie robí zdanlivo nepochopiteľné pochopiteľnejším, odbúrava strach a predsudky.

Za porozumenie a toleranciu voči ľuďom s duševnými poruchami
koordinátorka programu
"Šialený? No a!" pre Slovensko

Ing. Jana HUROVÁ, PhD.
tel. +421/918 567854
e-mail: jankahurova@integradz.sk
e-mail: sialenynoa@integradz.sk

Do projektu sa aktívne zapojili

Stredná zdravotnícka škola, Michalovce
Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Michalovce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce
Základná škola Okružná, Michalovce
Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova, Prešov
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety detašované pracovisko bl. Metoda D. Trčku, Michalovce
Spojená škola Kremnička, Banská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola Moyzesova, Košice
Gymnázium Park mládeže, Košice
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sobrance
Hotelová akadémia, Humenné
Stredná odborná škola technická, Michalovce
Stredná odborná škola, Vranov nad Topľou

Kontakt

Máte záujem o školský projekt na vašej škole? Neváhajte nás kontaktovať.

Michalovce

Pri mlyne 1430/1A
071 01 Michalovce
+421/56 642 17 14Email a telefón

jankahurova@integradz.sk
sialenynoa@integradz.sk
+421/918 567 854

sociálne siete

Copyright © 2022. Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z.