Máte záujem nás podporiť? Môžte tak urobiť

Online prevodom na náš účet alebo vkladom v pobočke banky.
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK6711000000002626746591
do poznámky môžte uviesť osobný dôvod darovania

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2022. All rights reserved